ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຄຳມ່ວນ

khammouan province, Deparment of Posts and Telecommunications

 

 

 

 

 

 ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຖະໜົນ ກຸວໍຣະວົງ (ສີ່ແຍກໄປແດງ), ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໂທລະສັບ: 051 212414; ແຟ໋ກ: 051 250938

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.