ເປັນເທດສະບານແຂວງຄຳມ່ວນ ເມືອງທ່າແຂກ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເປັນຈຸດຂ້າມຜ່ານທີ່ສຳຄັນກົງກັນຂ້າມກັບນະຄອນພະ ນົມປະເທດໄທ. ສະຖາປານິກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເອກະລັກການກໍ່ສ້າງ ສະໄໝອານານິຄົມ ຝຣັ່ງໃນປີ 1911-1912 ຊື່ຂອງເມືອງທ່ແຂກເປັນພາສາລາວ ມີຄວາມໝາຍວ່າທ່າຈອດເຮືອຂອງແຂກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພໍ່ຄ້າຕ່າງປະເທດໃນສະໄໝສົງຄາມອິນ ດູຈີນຄັ້ງທີ 2 ທ່າແຂກກາຍເປັນສຸນກາງຍຸດທະສາດອັນສຳຄັນໃຈ ກາງເມືອງທ່າແຂກແມ່ນເຂດ

ບໍລິເວນນ້ຳພຸໃກ້ກັບ ແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ທີ່ນັ້ນຍັງມີຕຶກອາຄານແບບຝຣັ່ງ ຫຼົ່ງເຫຼືອຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດບໍລິເວນນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເຫັນຕົວເມືອງທີ່ພໍ່ຄ້ານຳໃຊ້ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້. 

 

 

 

 

 

 

  ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ  http://www.khammouanetourism.com/